Van een simpel stuk grasland in de polder tot een AirportCity met internationale allure. Er is veel gebeurd in 100 jaar Schiphol. Met een serie advertorials namen we reisprofessionals in jubileumjaar 2016 mee door de roemruchte geschiedenis van onze nationale luchthaven.

Hieronder enkele voorbeelden uit de serie.

Schiphol_advertorial_vliegtuigen.png
Schiphol_advertorial_verkeerstorens.png